Už z dob, kdy jsem se sportu věnoval v mládeži na vysoké úrovni, vím, že na regeneraci se neklade takový důraz, jaký by měl být kladen. Faktem je, že se pomíjí základy, jako například otužování, které chybí i v rámci regenerace u špičkových sportovců.